Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande

Partille
076-265 1051

Sekreterare

Göte Jansson (no 592)
Vallentuna
070-6292922

Kassör

Vadstena
070 650 7881

Ledamot & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070 648 5458

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Jan Wallinder (no 231)
Enskede
070 575 3500

Suppleant & Mötessamordnare Götaland

Malmö
070-541 7153

Suppleant

Odensbacken
070-3391629

REVISION

Revisor

Åke Nilsson (no 186)
Getinge
070-641 29 20

Revisorssuppleant

Majvie Sandström Kristensson (no 438)
073-5305006

VALBEREDNING

Östersund
070- 548 2205
Hans Askösvärd (no 552)
Norrköping
070-797 0829
Maud Sandberg (no 414)
Sölvesborg
0735-167921