Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande

Linköping
070-5182880

Sekreterare

Malmö
073-5305006

Kassör

Vadstena
070-6507881

Ledamot & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070-6485458

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Örebro
070-5533132

Suppleant & Mötessamordnare Götaland

Malmö
070-5417153

Suppleant

Odensbacken
070-3391629

REVISION

Revisor

Eva Johansson (no 164)
Bro
070-3101942
 

Revisorssuppleant

Kenth Johansson (no 631)
Grästorp
070-5911364

VALBEREDNING

Dan Melander (no 425)
Borås
076-6333255