Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande

Vingåker
070-5705922

Sekreterare

Göte Jansson (no 592)
Vallentuna
070-6292922

Kassör

Vadstena
070 650 7881

Profilfrågor & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070 648 5458

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Adjungerad
Jan Wallinder (no 231)
Enskede
070 575 3500

Suppleant & Mötessamordnare Götaland

Partille
076-2651051

Suppleant

Odensbacken
070-3391629

REVISION

Revisor

Karin Nygaard (no 391)
Bygdeå
070 333 9755

Revisorssuppleant

073-5305006

VALBEREDNING

Östersund
070 5482205
Gull-Brittt Larsson (no 277)
Skogstorp
070 5662551
Maud Sandberg ( no 414)
Sölvesborg
073 0363378