Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande

Partille
076-265 1051

Sekreterare

Malmö
073-5305006

Kassör

Vadstena
070 650 7881

Ledamot & Mötessamordnare Norrland

Umeå
070 648 5458

Ledamot & Mötessamordnare Svealand

Örebro
070-553 3132

Suppleant & Mötessamordnare Götaland

Malmö
070-541 7153

Suppleant

Odensbacken
070-3391629

REVISION

Revisor

Åke Nilsson (no 186)
Getinge
070-641 29 20
 

Revisorssuppleant

Vakant.

VALBEREDNING

Dan Melander (no 425)

Borås

0766-333255