Tjuvar på Franska rastplatser.

 

Hej.

Igår kväll åkte vi förbi franska gränsen och stannade på en stor parkering bakom en bensin station mellan Mulhouse och Belfort.vi stannade bland lastbilarna eftersom vi har släp och det kändes tryggt med gatubelysning och så mycket folk runt oss.
Kl 01.00 slog larmet på och förardörren var helt öppet.tjuvarna stack på en gång ,men vi måste byta låset.
Vi fick råd från polisen
1) lämna motorvägen och övernatta i byarna,det är mycket säkra vid en kyrka eller i en liten centrum än på motorvägen
2)ligorna slår på olika rastplatser samma natt.De väljer helst husbilarna med Fiat del.de är mycket lättare att öppna!.det bästa är att binda fast dörren till ratten med en speciell stång som många bilar använder mellan ratten och bromspedalen
För oss det gick bra.vi hade larmet på och vi lämnar aldrig några pass,plånbok eller nyckel framme…det kunde ha varit värre
Jag ville bara ge några tips innan det händer nå’t

Hälsning

Veronique Lantz

HUSBILSRESA FRÅN TRÄSLÖVSLÄGE TILL PORTUGAL- SPANIEN 2016

Många medlemmar kontaktar mig och undrar hur man lämpligast tar sig till Sydeuropa, t ex Portugal och Spanien. Våra vänner Britt och Håkan Palmén i Träslövsläge har låtit mig ta del av deras anteckningar från deras senaste husbilsresa. Det märks att det här är er mycket rutinerat par som åkt husbil i över 30 år. Man måste beundra deras förmåga att hitta billiga ställplatser.

Detta är ett exempel på vägval och övernattningar men det finnas säkert andra och billigare vägar för den som söker.

HUSBILSRESA 2016

TRÄSLÖVSLÄGE-PORTUGAL-SPANIEN OCH TILLBAKA 25 AUGUSTI-1 NOVEMBER 2016. TOTALT 950 MIL T O R. FÄRJA:
Helsingborg-Helsingör-Rödby-Puttgarten

* Farö, Danmark
* Sittesen, Tyskland, Några mil innan Bremen Färdväg; Bremen, Dortmund, Aachen, Belgien, LUXENBURG
* Heidenscheild-Fussekaul,

BELGIEN
* Bastonge, Plats med stort krigsmuseum

FRANKRIKE
* Monets trädgård, Giverny,
* Färja från Royan till Pie De Grave
* Angelius Plage
* Moldavlivent
* Hourtin
* St. Emilliont

SPANIEN
*Burgos

3 400 kr tur och retur

Gratis ställplats Gratis ställplats

Ställplats 150 kr

Gratis ställplats på torget

Gratis utanför museet 500 kr
Ställplats 30 kr Ställplats 70 kr

Acsi Camping 250 kr Gratis ställplats vid Kyrkan

Camping 220 kr

PORTUGAL

*Coimbra
* Praia de Viera
* Nazaret
* Lissabon
* Sintra
* La Porto Covo
* Al Buferia
* Port Mao
* Manta Rota,
* Monto Gordo
* Villa Real de Santio Antonia

SPANIEN
* Efter Gibraltar
* Malaga, Almayate
* Alimar
* Villaricos
* Cuatrocalas
* Fortuna
* St.Pedro del Pinatar
* La Marina
* Altea
* El Saler (8 km från Valencia) * Peniscola
* La Hospitalet – Plage
* Sitges

Gratis utanför ett stängt hotell
Gratis nära stranden
Stor grusplan, 40 kr
Acsi Camplng, 310 kr. Buss o taxi billigt Ställplats 50 kr, taxi till sevärdheter Gratis ställplats vid havet

Ställplats med dusch, 80 kr Ställplats 50 kr Jätteparkering, 45 kr
Acsi Camping, 160 kr Ställplats 45 kr

Camping 250 kr
Camping 250 kr
Camping 100 kr
Gratis ställplats
Gratis ställplats
Uppvärmd pool, toa, dusch, 220 kr Vid Hamnen, 220 kr

220 kr
Acse camping, 250 kr
Ställplats 100 kr (tog bussen in) Acsi camping, 260 kr
Gratis ställplats
Parkering

-2-

* Pl. Daro

Ställplats, gratis

FRANKRIKE

* Sete
* Pont Du Guard
* Cornas
* Baume les Dames

TYSKLAND

Acsi Camping, 200 kr Gratis ställplats Gratis ställplats Ställplats 100 kr

Ställplats 120 kr Ställplats 120 kr Ställplats 80 kr Ställplats 110 kr Ställplats Torget 100 kr.

* Bad Krozingen Thermalbad
* Tier, Moseldalen. Finns många ställplatser där * Kinnheim
* Greven (här stannar många svenskar)
* Burg

-3-

ÅRSMÖTE I KABE HUSBILSKLUBB 2016

Lördagen den 7 maj 2016 kl. 11.00

Plats: Katrinebergs Folkhögskola Vessigebro

 

Parentation

Ordf Åke Nilsson påbjöd en tyst minut för at hedra medlemmarna no 148 Rolf Eriksson Vallentuna, no 167 Martin Landegren Borås och no 169 Inga Kåhre Ljusdal.

 

1     Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor

Ordf Åke Nilsson öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna.

Inga  övriga frågor anmäldes.

Ordföranden hälsade de äldre medlemmarna no 14 Öström, no 17 Blomqvist Lerum och no 25 Fyhr särskilt välkomna till klubbens elfte årsmöte. För att balansera åldersmässigt hälsade han även välkomna de nya medlemmarna no 549 Hedenqvist, no 550 Johansson, no 551 Engman, no 552 Askösvärd-Flood, no 553 Steen, no 554 Morfjord och no 555 Holmdahl.

 

2      Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

 

3      Val av ordförande och  till sekreterare för mötet

Peter Karlsson rektor för Katrinebergs Folkhögsskola valdes till ordförande för mötet och Jan Wallberg valdes till sekreterare.

Peter K tackade för förtroendet och informerade i korthet om Folkhögskolan.

 

4       Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet

Till justeringspersoner valdes no 14 Ulla-Stina Öström och Ulla Eriksson no 148 Röstlängden omfattande 59 medlemmar fastställdes.

 

5       Fastställande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

 

6       Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

 

7       Balans- och resultaträkning för 2015

Balans- och resultatrapporten godkändes av mötet.

 

8       Revisorns berättelse

Den tidigare utsända revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för den avgående styrelsen biläggs protokollet.

9       Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

10     Valärenden

Valet utföll som nedan:

Ordföranden på ett år: Åke Nilsson, no 186 – omval

Ledamot på två år: Maritha Johansson, no 292 – nyval

Ledamot på två år: Roger Ingvarsson,no 232 – omval

Suppleant på två år: Lars Kjellgren, no 397 – nyval

Revisor på två år: Karin Nygaard, no 391 – omval

 
Ledamöterna Jan Wallberg, no 152  Lennart Olovsson, no 338 Suppleant Christer Warringer, no 322 och revisorsuppleant Janet Kartby no 118 har alla ett år kvar på sina mandat.

Val till ny valberedning på ett år valdes:

Eva-Britt Rosén, no 203 Gull-Britt Larsson no 277 och Maud Sandberg no 414.

 

11     Behandling av i förväg inlämnade motioner och propositioner

 Inga motioner / propositioner fanns att avhandla.

 

12     Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 200:-. Godkändes av mötet.

Inträdesavgiften för nya medlemmar kvarstår som 300:-

 

13     Godkännande av verksamhetsplan och budget för 2016-2017

Den tidigare utsända verksamhetsplan o budget godkändes för 2016-2017 av mötet.

Under mål för 2016-2017 presenterades hemsidans nya uppbyggnad.

 

14     Övriga frågor godkända av mötet enl pkt 1 på dagordningen

Inga övriga frågor fanns.

 

15     Mötets avslutande

  • Mötets ordförande Peter Karlsson tackade för förtroendet, förklarade mötet avslutat och lämnade över ordet till klubbens ordförande Åke Nilsson.
  • Åke Nilsson tackade Peter Karlsson med en gåva för sitt professionella sätt att leda årsmötet.
  • Avgående styrelsemedlem no 164 Eva Johansson avtackades för sina mångåriga insatser i klubben som kassör med en gåva.
  • Efter mötets avslutande, överlämnade ordf Åke Nilsson ordet till Kabes nytillsatta VD Peter Carenborn.
  • Peter började sin tjänst 1 januari 2016. Peter är 56 år, bor i Ödeshög, är gift och har två vuxna barn. Tidigare har Peter arbetat ca 25 år inom Husqvarna/Elektrolux koncernen. Det viktigaste och bästa är att Peter själv är husbilsägare sedan ca 10 år tillbaka. Åke tackade för Peters information och önskade honom välkommen till Kabe och klubben ser framemot ett bra samarbete med honom.
  • Ordförande lämnade även över resultatet av den enkät som medlemmarna svarat på under årsmötet.

 

Vid protokollet                         Justeras                            Justeras

 

 

Jan Wallberg                            Ulla-Stina Öström            Ulla Eriksson

Rapport från träffen i Grisslehamn

Solskensträff i Grisslehamn

Fredagen den 5 september samlades ett gäng KABE-vänner i Grisslehamn!
Blå himmel och solsken, vilken tur vi hade med vädret!
18 bilar med 36 KABE-vänner rullade in på eftermiddagen.
På kvällen samlades vi runt grillen. Korv och trevligt umgänge !

Lördag förmiddag gjorde vi besök på Albert Engström muséet
En kunnig guide tog hand om oss under ett par timmar.
På eftermiddagen gick vi ombord på Eckerölinjen för en tur till Åland.
Vi gick aldrig i land utan följde med tillbaka och avnjöt smörgåsbordet på återresan.
Många anser det vara östersjöns bästa smörgåsbord.
Vi återvände till Grisslehamn 19.30 mätta och glada!

Kaffe och farväl på söndag förmiddag!
Enligt deltagarna en mycket trevlig träff i underbart väder!

Några bilder finn på http://www.lennart-lennartstankar.blogspot.com

Lennart Olovsson

ÅRSMÖTE I KABE HUSBILSKLUBB 2015

Lördagen den 16 maj 2015 kl. 11.00

Plats: Vilsta Sporthotell Eskilstuna

 

Parentation

Ordf Åke Nilsson påbjöd en tyst minut för at hedra medlemmarna no 160 Bo Ängberg,

Västra Tunhem och no 246 Barbro Granbom, Lit.

 

1     Mötets öppnande och anmälan av övriga frågor

Ordf Åke Nilsson öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna.

Fyra  övriga frågor anmäldes.

Ordföranden hälsade de äldre medlemmarna no 25 Fyhr, no 79 Stener och no 83

Johansson särskilt välkomna till klubbens elfte årsmöte. För att balansera åldersmässigt

hälsade han även välkomna de tre nya medlemmarna no 495 Nirholt/Elmeus, no 498

Karlsson och no 502 Hällström/Kokko.

 

2      Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst.

 

3      Val av ordförande och  till sekreterare för mötet

Marie Svensson, kommunalråd i Eskilstuna valdes till ordförande för mötet och Jan

Wallberg valdes till sekreterare.

Marie S tackade för förtroendet och informerade i korthet om Eskilstuna.

 

4       Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet 

Till justeringspersoner valdes Maj-Lis Fyhr no 25 och Bengt Stener no 79

Röstlängden omfattande 58 medlemmar fastställdes.

 

5       Fastställande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

 

6       Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

 

7       Balans- och resultaträkning för 2014

Balans- och resultatrapporten godkändes av mötet.

Balans och resultatrapporten godkändes av mötet. Överskottet på 9 814 kr balanserades

i en ny räkning.

 

8       Revisorns berättelse

Den tidigare utsända revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för den

avgående styrelsen biläggs protokollet.

 

9       Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

10     Valärenden

Valet utföll som nedan:

 Ordföranden på ett år                      Åke Nilsson                          no 186         omval

Ledamot på två år                           Lennart Olovsson                 no 338         omval

Ledamot på två år                           Jan Wallberg                         no 152         nyval

Suppleant på ett år                          Gunnar Parcrans                    no 289        nyval

Suppleant på två år                         Christer Warringer                 no 322        nyval

Revisorsuppleant på två år             Janet Kartby                           no 118        omval

Ledamöterna Eva Johansson, no 164  Roger Ingvarsson, no 232 och revisor Karin

Nygaard, no 391 har alla ett år kvar på sina mandat.

Val till ny valberedning på ett år valdes:

Eva-Britt Rosén, no 203 Ann-Cathrine Fagerholm no 171 och Lars Kjellgren no 397.

 

11     Behandling av i förväg inlämnade motioner och propositioner

Inga motioner / propositioner fanns att avhandla.

 

12     Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 200:-. Godkändes av mötet.

Inträdesavgiften för nya medlemmar kvarstår som 300:-

 

13     Godkännande av verksamhetsplan och budget för 2015

Den tidigare utsända verksamhetsplan o budget godkändes av mötet.

 

14     Övriga frågor godkända av mötet enl pkt 1 på dagordningen

Fråga 1:             Teknikansvarig      

Ordf. informerade att Gunnar Parcrans no 289 är kvalitetsansvarig

Fråga 2:              Problem med bilen

Medlemmarna uppmanas att alltid vända sig till återförsäljaren alltid i första läget. I

andra hand maila till kvalitetsansvarig.

Fråga 3:              Fråga om kostnader ang Split resan

Kassör Eva J förklarade för frågeställaren att klubben fick ett överskott på 3 500 kr.

Fråga 4:              Fråga om avhoppet av styrelsemedlem

Ordf. förklarade att denne inte kände lust och glöd att fortsätta i vår styrelse.

 

15     Mötets avslutande

Mötets ordförande Marie Svensson tackade för förtroendet, förklarade mötet avslutat och lämnade över ordet till klubbens ordförande Åke Nilsson.

Åke Nilsson tackade Marie Nilsson med en gåva för sitt professionella sätt att leda

årsmötet.

Avgående styrelsemedlem o valberedning no 213 Leif Olsson, no 198 Lars Englén,

no 314 Liza Gustavsson samt no 260 Börje Hansson avtackades för sina mångåriga

insatser i klubben med en gåva.

Klubbmästare i boule blev Berit Stener no 79 och Rolf Nilsson no 250.

Åke Nilsson informerade om Kabes leveransproblem och framförde en hälsning och

beklagade från Kabes VD Alf Ekström.

Efter mötets avslutande överlämnade ordf Åke Nilsson ordet till Kabes Till Berger som

berättade om företagets nya kvalitetsprogram. Detta nya arbetssätt skall minimera felen i

produktionsledet.

 

Vid protokollet                         Justeras                            Justeras

 

 

Jan Wallberg                            Maj-Lis Fyhr                   Bengt Stener