Årsavgiften för 2021

Det är några av oss som saknar underlag för inbetalning av årsavgiften för 2021. Lösningen på detta kommer här nedan. Så vet du med dig att du inte fått något betalningsunderlag till din inkorg, löser du det så här.

Betala 200 kr till Swish på nummer: 1230410902 eller Bankgiro 771-8919.
Ange på meddelanderaden ditt Medlemsnummer + 2021 + namn .

OBS!
Medlemmar med nr från 930 och högre ska inte betala för 2021. Ingår i nyanmälan efter 1 september 2020

Klubbens Årsmöte 4-6 september 2020.

Hej klubbvänner.

Äntliga kan vi inbjuda till årsmöte.

Vi har ju tvingats senarelägga det p.g.a. covid-19 restriktioner som ni tidigare informerats om i ordförandes månadsbrev.

Det blir nu lite kort tid för planering och att anmäla sig men det är nödvändigt för att vi skall kunna genomföra ett årsmöte inom rimlig tid i år.

Till Årsmöte kan du som medlem komma med en motion.

Den skall innehålla endast ett förslag, om du har fler gör fler motioner.

Motioner skall skickas till ordforande@kabehusbilsklubb.se senast den 23 augusti.

Dagordning och övriga handlingar för årsmötet samt inbjudan finns på hemsidan under ”Medlemssidor”

Har ni frågor, hör gärna av er till oss i styrelsen.

Välkommna

Styrelsen.

BOKA BILJETTER TILL ELMIA.

Efter att vi jagat ansvariga har vi nu fått besked om antalet biljetter.

Under årets mässa får vi färre biljetter att dela mellan oss och Kabe Klubb Syd.

Vi är överens om uppdelningen och att vi inte har något tält i år då vi tillsammans har 10 platser mindre.

Plats för hela tiden är 1.300 kr. Om ni önskar el kostar det 550 kr extra.

Så ni kan nu boka plats genom ett mail med medlemsnummer och namn till kassor@kabehusbilsklubb.se

Kabe Husbilsklubb på Elmia mässan 2020.

Elmiamässan meddelade i början av året att det pågår nybyggnation av utställningshallar som kan påverka uppställningsplatserna för de olika klubbarna.

I dagsläget finns inga besked om i vilken omfattning det påverkar vår klubbs antal platser i år.

Det går därför inte att anmäla sig till klubben för plats i Kabe-byn under årets mässa.

Vi återkommer så fort vi får besked om antalet platser om hur bokning sker.